Blog

Fokusera på dina drömmar!

Vi har olika energier omkring oss, känner vi oss pigga och glada så har vi positiva energier som gör att vi ser på livet med positiva tankar och handlingar, men om vi bara ser problem men inte hittar några lösningar, är risken stor att vi omges av negativa energier.

Men dagens energier kommer att motivera dig att bryta dina dagliga rutiner och få dig att fokusera på dina drömmar och dina önskningar. Är du kreativ så kan du även ha en känslighet som gör att stressen blir stor för att du ska kunna utöva din kreativitet. Vissa dagar kanske du måste ta en paus och göra något helt annat.

Men när dina energier är på topp så brukar kreativiteten flöda i ett flow av tankar som du kan dela med andra och få mer inspiration och goda råd för att kunna njuta av det du skapar.

Känn efter på olika tecken som är gynnsamma för dig och som får din själ att vägleda dig och bekräfta dina energier som du kan ta till dig och fortsätta skapa.

Om du känner att du har fått svar på dina frågor efter vårt samtal så finns ett blått fält längst ner på sidan där du kan lämna ett omdöme. 

Lämna både ris och ros för då får jag en återkoppling av vårt samtal som vi har haft tillsammans, vilket är bra för mig och även för dig. Det gör du på den hemsida du brukar använda dig av eller på dessa sidor: www.spålive.se/spadam/rebecca-7/ www.synskonline.se/spadom/rebecca-7 www.spåtjenester24.no/ 

All kärlek

Rebecca


Comments Off on Fokusera på dina drömmar!