Olika energier

  • Olika energier,  Uncategorized

    Olika energier!

    Vi är alla omgivna av olika energier som påverkar oss på olika sätt, det kan vara positiva och negativa beroende på i vilka situationer vi är i. I en reading är det viktigt med dialog och där påverkas vi alla av olika problem som ska lösas. Det som påverkar mycket är även vilka personligheter vi har. Jag tar in dig och beskriver din personlighet och får dig att se lösningar och ta in positiva energier, det är då vi kan befinna oss i ett flöde av energierna och då är det lättare att ta svåra beslut. Ser vi ingen utväg ur den situation vi befinner oss i, du kanske har…

    Comments Off on Olika energier!