Omge dig med kärlek

  • Omge dig med kärlek,  Uncategorized

    Omge dig med kärlek!

    Om vi tänker med värme på dem vi har omkring oss, familj och vänner och arbetskamrater för dem som fortfarande arbetar, så kan vi tänka oss på olika sätt att skicka kärlek till dem alla. Ett sätt kan vara att omge dem med bubblor av kärlek. Att ge kärlek till andra brukar i regel bli att vi får kärlek tillbaka. I ett vidare begrepp kan vi skicka bubblor av kärlek över hela vår värld och även skicka med fredsduvor, det behövs i vår oroliga värld. När vi tänker den tanken och visualiserar det så blir det hela större i sitt sammanhang, vi blir fredsmäklare på ett enkelt och trevligt sätt.…

    Comments Off on Omge dig med kärlek!