Prioritera om ditt liv

  • Prioritera om ditt liv,  Uncategorized

    Prioritera om ditt liv!

    Får många samtal från människor, män och kvinnor, som känner sig trötta och slitna eftersom de har gett så mycket till andra. Framför allt i relationer, de har ofta ställt upp i många år och försökt få relationerna att fungera men möter motstånd. Den andra partnern säger ifrån och deltar inte i förhållandet på det sättet som gör att det blir en bra relation. Ofta har den som gett mycket en personlighet, men inte alltid, som gör att personen är känslostyrd och även känner av sin partners känslor. Det gör att personen som utsätts blir det på två sätt och till slut inte ser någon väg ut ur sitt förhållande.…

    Comments Off on Prioritera om ditt liv!