Kommunikation

  • Kommunikation,  Uncategorized

    Kommunikation

    Ett av våra problem tillsammans för att nå varandra kan vara hur vi kommunicerar med varandra. Vi lyssnar inte alltid på varandra för att förstå vad vi säger, utan vi lyssnar för att kunna svara på det vi får till oss. Det kan vara något att tänka på eftersom det då är vanligt att vi pratar förbi varandra och inte riktigt tar till oss den information vi får. Om vi istället börjar lyssna på varandra istället för att besvara det vi får till oss, ibland utan eftertanke, kommer samtalen att berika oss och vi kommer att förstå varandra på ett bättre sätt. Barn är bra på att säga till om…