Blog

Mänsklighetens dygder!

Generositet är en av mänsklighetens största dygder. Att erbjuda tid, pengar, kärlek eller en hjälpande hand visar på oro för vår ömsesidiga välfärd. Spenderar inte åldrar på att bestämma vad, när eller hur mycket du ska ge eller vänta på att bli ombedd, gör det bara! Att ge är en direkt väg till god karma.

I de tider vi lever nu när coronaviruset sprider sig i hela världen, går människor samman i sina familjer och träffas inte på samma sätt som tidigare. Många arbetar hemifrån för att inte bli smittade eller sprida viruset vidare.

Det är nu det är viktigt att hålla kontakten med äldre släktingar som ofta är ensamma och inte kommer ut på samma sätt, att ringa och kanske skicka blommor inför julhelgerna är ett bra sätt att vara generös.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid. 

Ring 0939-1147171 välj 7 

All kärlek! 

Rebecca


Comments Off on Mänsklighetens dygder!