Blog

Manligt och kvinnligt!


Vi pratar om kvinnligt och manligt kön och om att det kvinnliga feminina könet länge har förminskats och även tystnats. Det är dags att vi hittar tillbaka till balansen mellan det kvinnliga och det maskulina som vi har i oss själva.

I vissa situationer är även det manliga det maskulina påverkats negativt, det går att nämna olika anledningar, bland annat många skilsmässor som blir på grund av att vi inte når varandra, vi pratar inte om samma saker vi har inte samma erfarenheter när det gäller att samarbeta mm.

Därför måste vi stötta det kvinnliga och det manliga i våra relationer, på våra arbetsplatser och även på fritiden. Börja prata om dessa problem utifrån våra egna förutsättningar. Vi kan börja prata med våra barn om det viktiga att se att deras kompisar kan ha olika förutsättningar för att lyckas.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid.  

Ring 0939-1147147 välj 7      

All kärlek!     

Rebecca
Comments Off on Manligt och kvinnligt!