Uncategorized

Själens språk!

Det sägs att vår intuition är själens språk och det språket använder du i kontakten med änglarna när du tillber dem. Det är ett kraftfullt verktyg som du kan använda när du vill förändra ditt liv i rätt riktning. Med övning kan du släppa de rädslor och osäkerheter som du har inom dig, som hindrar dig att känna av och uppleva din intuition fullt ut.

Det sägs att vi lär oss nya saker hela livet och det kan vara en tröst när vi känner att vi har fastnat inför olika uppgifter som vi vet att vi på sikt måste lösa. Sen har vi alla olika personligheter och för den del kan mycket lösas av att ha en humor som gör att vi ser lösningar istället för problem, där det för andra bara ser problemen men inte lösningarna.

All kärlek!

Rebecca
Comments Off on Själens språk!