Andlig information,  Uncategorized

Andlig information

För att känna av andligheten som många av oss är intresserade av och söker, kan ett sätt vara att be änglarna fylla dig med mer ljus, för det innebär mer andlighet och mer information. Det fyller dig med kärlek och fred och även visdom.

För att ditt eget ljus ska skina klarare ska du komma till klarhet med vad andlighet betyder för dig, be änglarna om styrka om du är i behov av det, då kan du känna den gudomliga styrkan inom dig.

För dig som känner att din andlighet inte har med så mycket med änglar och annat som hör till, kan det räcka med att kontakta ett medium och få den kontakten, det går bra att ställa alla frågor du har och ha en intressant diskussion.

Rebecca


Comments Off on Andlig information