Blog

Att nå din visdom!

Du kan också åberopa och arbeta med Archangels för att rensa och läka det förflutna, så att du verkligen kan nå ditt hjärtas visdom som är en utmärkt mottagare. Sinnet kan översättas och försöka förstå vad hjärtat får ta emot och det är en hantering du ska vara nöjd med. 

Många tankar och väldigt lite visdom. Meditation, bön och läkning kan hjälpa dig att anpassa dig efter vem du verkligen är och ta fram och visa din visdom när du behöver den. Även att medvetet välja att göra det och säga det högt är ett bra sätt att börja använda dina sinnen och din visdom i möten med människor. Ibland för att hjälpa dem som är i svårigheter och ibland hjälpa dig själv för att känna att du klarar det du har föresatt dig att nå dina uppsatta mål.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid.  

 Ring 0939-1147147 välj 7  

 All kärlek! 

 Rebecca

Comments Off on Att nå din visdom!