Blog

Tarotkort betydelse!


Tarotkortleken innehåller 78 kort och är indelade i lilla och stora arkana. Oavsett vilken tolkning som du gör av tarotkorten så kan ett kort betyda flera olika saker när de kommer upp och de kan även ha olika betydelse beroende på vem du har en reading med.

Stora arkana består av 22 tarotkort och när ett kort dras kan det symbolisera saker som har hänt och saker som ska ske och som har stor betydelse för den som kortet gäller, men även den psykologiska utvecklingen som slutar med att vara fullärd och kapabel.

Lilla arkanas tarotkort symboliserar det som händer i vardagen, allmänna skeenden. Korten är indelade i fyra sviter, där varje svit har ett element och talen 1 till 10 och tolkas på samma sätt som numerologi tolkas. 

Tarotkort betydelse står för människor i vår omgivning och de kan även tolkas som egenskaper av oss själva eller andra människor. Eftersom korten betyder olika saker i olika situationer, kan nybörjare som börjar använda tarotkort få tolknings problem.

Jag använder tarotkort och tarotkort betydelse för att få igång samtal med den som vill ha en reading med mig är ett bra sätt eftersom det uppstår diskussioner av kortens betydelse. 

Jag ställer frågor av de kort som jag får upp och där uppstår en bra diskussion där den som vill ha en reading besvarar frågorna. Viktigt för att det ska bli ett bra samtal.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid.   

Ring 0939-1147147 välj 7     

All kärlek!     

Rebecca 
Comments Off on Tarotkort betydelse!