Prioritera om ditt liv,  Uncategorized

Prioritera om ditt liv!


Får många samtal från människor, män och kvinnor, som känner sig trötta och slitna eftersom de har gett så mycket till andra. Framför allt i relationer, de har ofta ställt upp i många år och försökt få relationerna att fungera men möter motstånd. Den andra partnern säger ifrån och deltar inte i förhållandet på det sättet som gör att det blir en bra relation.

Ofta har den som gett mycket en personlighet, men inte alltid, som gör att personen är känslostyrd och även känner av sin partners känslor. Det gör att personen som utsätts blir det på två sätt och till slut inte ser någon väg ut ur sitt förhållande. Rådet jag brukar ge är att stanna upp och ha mig som ett bollplank där vi ser möjligheter som ändå brukar finnas, att våga ta språnget och förändra sitt liv.

Lämna en dålig relation och bygga upp sitt liv igen. Ta hand om sig och prioritera sig själv i första hand tills personen känner att styrkan har kommit tillbaka.

All kärlek!

Rebecca

Comments Off on Prioritera om ditt liv!