Blog

Kraftfulla symboler!Detta är en mycket kraftfull symbol, som har kraften från Kristusenergin bakom sig. Visualisera ett kors framför dig, ett bakom dig, ett till vänster och ett till höger om dig, ett ovanför och ett under dig. Detta förseglar din aura effektivt. 

För vissa människor är det mycket viktigt att göra något fysiskt. I så fall, med ditt finger, rita ett kors ovanför eller framför var och en av dina chakran, och föreställ dig mentalt att de är förseglade och skyddade.

I dessa oroliga tider som vi befinner oss i så är det många som undrar hur de ska kunna skydda sig i de olika situationer som de befinner sig i, det här kan vara ett enkelt sätt att söka beskydd.

Det är mer vanligt än vi tror att människor upplever skuggor och röster i sina hem, en del blir rädda men har de varit i kontakt med medium som känt av aktiviteterna och uppfattat att det kan vara släktingar som gått över till andra sidan så känner de sig i regel inte rädda längre, vanligt att det är gårdsandar som stökar runt i gamla hus.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid. 

All kärlek!

Anja
Comments Off on Kraftfulla symboler!