Öppna ditt hjärta,  Uncategorized

Öppna ditt hjärta!

Bibeln har olika skrivningar om änglar, eftersom de kopplas till Gud och de finns till för oss människor som Guds budbärare och rådgivare. När vi pratar om skyddsänglar så förekommer det ofta att det är till dem människor ber om hjälp när de befinner sig i en situation som de måste få hjälp att ta sig ur.

Det finns även ärkeänglar som vi kan tillbe men då är det viktigt att vi gör det med en ödmjukhet och öppet hjärta och har tillit till ärkeänglarna. Vad vi ber om kommer naturligt för stunden och vi kan känna oss nöjda med att vi har sökt kontakt.

Får vi hjälpen vi bett om, så kan vi efteråt fundera över om hjälpen kom från änglarna eller om det var andra orsaker som hjälpte till. Ibland kan vi starkt känna att vi har fått gehör för våra önskningar.

All kärlek!

Rebecca
Comments Off on Öppna ditt hjärta!