Blog

Meningen med livet!

Många människor sörjer över delar av sitt liv, en skilsmässa som var svår att gå igenom, byte av arbetsplats som inte blev så bra som du hade tänkt att det skulle bli. I dag är många människor rädda för att ta vissa sorter av vaccin mot covid-19 vilket får konsekvenser för många människor.

Du kan känna dig ledsen över att vissa perioder i livet är över och inte kommer tillbaka i den form som det var tidigare och det är inget fel att känna så, däremot är det viktigt att tillåta oss att sörja de perioderna i våra liv.

De flesta svårigheter vi går igenom gör oss starkare och för många av oss får vi nya insikter som ger oss nya möjligheter i vårt fortsatta liv.

För att få hjälp att ta oss igenom de svåra perioderna i våra liv kan det hjälpa att skriva dagbok för att kunna gå tillbaka och ta in hur vi mådde tidigare, det hjälper att prata av oss med våra vänner och familjemedlemmar. Det viktiga är att vi inte fastnar i de svårigheter vi går igenom och blir bittra, en del kan även fastna i självdestruktiva tankar.

Det sägs att det finns en mening i livet med allt vi går igenom och ju mer du bearbetar dina känslor desto bättre kommer du att må och känslan av befrielse är stark.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid. När du har haft kontakt med mig så gå gärna in på synskonline.se Rebecca nr 7 Det finns ett blått fält längst ner på sidan där du kan lämna ett omdöme.   

Ring 0939-1147147 välj 7      

All kärlek!     

Rebecca

Comments Off on Meningen med livet!