Blog

Lita på dina syner!

Intuition sägs vara själens språk som du använder när du kommunicerar med det gudomliga och änglarna, så lita på de syner som du ser i ditt sinne och de bilder som förmedlas till dig. Det kan vara det kraftfullaste verktyget vi har och som kan hjälpa dig att skapa och få det liv du önskar.

Men det kan behövas träning och du måste öva på dina känslor och känna av dina magkänslor som ofta hindrar oss att uppleva vår intuition fullt ut och lära oss att ta till den känslan och tränga bort osäkerheten som kommer samtidigt.

Du kan börja med att lägga märke till dina visioner, känslor och kunskaper som kommer till dig. Ju mer du lyssnar och känner av dem ju mer kan du agera när motgångarna och misstagen kommer i din väg.  Om du vill utveckla din intuitiva sida så känn av dig själv och dem som du har nära dig som känner dig väl och kan återkoppla till dig.

Om du känner att du har fått svar på dina frågor efter vårt samtal så finns ett blått fält längst ner på sidan där du kan lämna ett omdöme. 

Lämna både ris och ros för då får jag en återkoppling av vårt samtal som vi har haft tillsammans, vilket är bra för mig och även för dig. Det gör du på den hemsida du brukar använda dig av eller på dessa sidor: 

www.spålive.se/spadam/rebecca-7/ www.synskonline.se/spadom/rebecca-7 www.spåtjenester24.no/ 

Ring 0939-1147147 välj 7 
 	
All kärlek 

Rebecca

Comments Off on Lita på dina syner!