Blog

En kraftfull symbol!

Det är viktigt för många människor att känna sig beskyddade av olika anledningar. De kan känna av skuggor och har ljudupplevelser i sina hem, eller de har varit med om traumatiska upplevelser som gör att de söker oss och ber om beskydd.

Korset är en mycket kraftfull symbol och som har kraften från Kristusenergin bakom sig. Om du visualiserar ett kors framför dig, ett bakom dig, ett till vänster och ett till höger om dig, ett ovanför dig och ett under dig. Detta kommer att effektivt försegla din aura. 

För många är det viktigt att kunna göra något fysiskt för att få beskydd, ta ditt finger och rita ett kors ovanför eller framför vart och ett av dina chakran och föreställd dig sen att de är förseglade och beskyddade.

Jag får samtal om att hjälpa till att rensa ut energier från olika platser där det upplevs som att de är störande, då kan det här vara ett första steg att själv rensa ut det som känns obekvämt.

Om du känner att du har fått svar på dina frågor efter vårt samtal så finns ett blått fält längst ner på sidan där du kan lämna ett omdöme. 

Lämna både ris och ros för då får jag en återkoppling av vårt samtal som vi har haft tillsammans, vilket är bra för mig och även för dig. Det gör du på den hemsida du brukar använda dig av eller på dessa sidor: www.spålive.se/spadam/rebecca-7/ www.synskonline.se/spadom/rebecca-7 www.spåtjenester24.no/ 
All kärlek

Rebecca
Comments Off on En kraftfull symbol!