Blog

Be om beskydd!

Vi har våra skyddsänglar omkring oss som ett skydd när vi behöver dem, ibland kan vi behöva extra skydd om vi känner att vi är i en situation som vi inte klarar av ensamma. Många religiösa ber böner och åkallar Gud, men om du mer tror på andligheten så kan du tillbe ärkeängeln Mikael eller andra ärkeänglar och få hans energier som finns där och beskyddar dig.

När du tillber en ärkeängel kan du känna energierna som kommer till dig på olika sätt, du kan säga högt vad du befinner dig i för situation och be om beskydd. Din andlighet kan få dig att känna olika sken, den mjölkvita färgen kan en del personer uppleva, vilket är skyddsänglarnas färg.

Därför är det viktigt att du när du tar kontakt med ett medium berättar vilken situation du befinner dig i och ber om beskydd, det är vanligt att människor känner av skuggor och knackningar i sina hem och ber om hjälp med rensning av energier i hemmet. Det kan vi ge råd om i en reading, så var inte rädd för att be om den hjälpen. 

Om du känner att du har fått svar på dina frågor efter vårt samtal så finns ett blått fält längst ner på sidan där du kan lämna ett omdöme. 

Lämna både ris och ros för då får jag en återkoppling av vårt samtal som vi har haft tillsammans, vilket är bra för mig och även för dig. Det gör du på den hemsida du brukar använda dig av eller på dessa sidor: www.spålive.se/spadam/rebecca-7/ www.synskonline.se/spadom/rebecca-7 www.spåtjenester24.no/ 

All kärlek

Rebecca

Comments Off on Be om beskydd!