Blog

Avundsjuka!

Hur kan vi veta om vi är avundsjuka på andra människor, ett tecken kan vara att vi inte känner riktig glädje över andras lycka, en kompis får ett bra jobb och vi grattar men inte så hjärtligt som vi borde. Vi känner avund mot människor som lyckas och tycker att det borde vara vi själva som borde ha de framgångarna. 

Avundsjuka kan bestå av starka känslor, vilket ofta visar sig när barn leker, det är en kombination av känslor som avsky, sorg och ilska. Ofta kan vi inte hejda våra känslor då de kan vara impulsiva, vi säger saker och agerar utan att tänka till innan vi uttalar oss. Fråga dig själv ibland vilka av dina behov som inte får den uppmärksamhet som du tycker att du förtjänar.

Har du tilltro till dig själv och lev i nuet och omge dig själv med positiva energier och glada människor som uppskattar dig.

All kärlek

Rebecca
Comments Off on Avundsjuka!