Blog

Att lyssna på varandra!

This image has an empty alt attribute; its file name is portrait-3757153_640.jpg
Mötet mellan människor är viktigt. Att förmedla passion, engagemang, intresse – eller kanske oro, funderingar eller tveksamhet - utan ögonkontakt, är svårt. Speciellt sett i ljuset av att mer än hälften av det vi vill ha sagt förmedlas genom kroppsspråket. 

Möt digitaliseringen med öppenhet. Det fysiska mötet i olika samtalsrum är spännande. Kanske börjar vi i rummet av artighet. Vi lyssnar in och samtalar utan djup. Det fysiska mötet i olika samtalsrum är spännande. Kanske börjar vi i rummet av artighet. Vi lyssnar in och samtalar utan djup. Successivt flyttas samtalet vi in ett rum av tydligare utbyte av tankar, erfarenhet och kunskap. 

Vi bekräftar varandra och påminns om att det finns olika perspektiv. Nu ökar engagemanget. Vi blir alltmer öppna och generösa. Förstår kraften i lärandet. Vi flyttar till rummet av kreativitet och nytänkande. Vi upptäcker tillsammans och det märks när samtalet hittar nya kreativa spår. Vi flyttar oss in i rummet för reflektion. 

Det är här det ofta händer. Vi summerar och reflekterar över vad som sagts. Vi har inte bråttom. Vi lyssnar in den inre rösten och formulerar de kloka slutsatserna.
  
Vi bekräftar varandra och påminns om att det finns olika perspektiv. Nu ökar engagemanget. Vi blir alltmer öppna och generösa. Förstår kraften i lärandet. Vi flyttar till rummet av kreativitet och nytänkande. Vi upptäcker tillsammans och det märks när samtalet hittar nya kreativa spår. Nu går vi in för landning. Vi flyttar oss in i rummet för reflektion.
  
 Det är här det ofta händer. Vi summerar och reflekterar över vad som sagts. Vi har inte bråttom. Vi lyssnar in den inre rösten och formulerar de kloka slutsatserna.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid. 

Ring 0939-1147171 välj 7 

All kärlek! 

Rebecca
Comments Off on Att lyssna på varandra!