Blog

Öppna upp dig själv!

De flesta av oss har rutiner som vi håller oss till i det privata livet och även på våra arbetsplatser och bland våra vänner. Vi har principer hur vi tycker vi ska uppträda och bemöta dem vi har runt omkring oss i vardagen.

Men det är viktigt att våra rutiner och vårt sätt att bemöta andra inte få hålla oss tillbaka utan det är viktigt att fortfarande vara kreativa, öppna och kunna se saker från nya vinklar. Även avbrott från regler och strukturer kan kännas befriande och frigör då våra känslor som gör att vi känner oss euforiska och kan bemöta människor på ett positivt sätt.

Observera dig själv då och då för att för att se om du har tagit till dig att vara mer flexibel och öppen och om du är mottaglig för andra människors åsikter och bemötande. Det som händer är att ju mer öppen hjärtlig du är ju mer intuitiv blir du. Ta det som en härlig inbjudan till dig själv, ta chansen att bli mer frigjord och öppen i ditt liv.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid. När du har haft kontakt med mig så gå gärna in på synskonline.se Rebecca nr 7   

Det finns ett blått fält längst ner på sidan där du kan lämna ett omdöme.     

Ring 0939-1147147 välj 7       

All kärlek!       

Rebecca
Comments Off on Öppna upp dig själv!