Blog

Känner du dina guider!


Många människor känner av guider, det är viktigt att veta att de alltid respekterar dig när de finns runt omkring dig. Men de kan ändå upplevas som något onaturligt och någonting skrämmande. 

Du kan se skuggor och känna dofter som doften av parfym eller känna lukten av cigaretter. Du kan även få en telepatisk kommunikation, en bild kan dyka upp som du ser helt klart. 

Många människor ber dem om vägledning om beslut som ska tas eller hur ditt liv ska utvecklas den närmaste tiden, insikter om din personliga situation men även vilka energier som kommer ner till vår jord och hur det påverkar oss alla. 

Du kan även be om information om hur du kan hjälpa eller tjäna andra människor som du  har runt omkring dig.

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid.  

Ring 0939-1147147 välj 7      

All kärlek!     

Rebecca
Comments Off on Känner du dina guider!