Blog

Ta bort hinder i ditt liv!

Visualisering för att ta bort hinder i ditt liv. 
1. Hitta en plats där du kan vara tyst och ostörd.  
2. Tänd ett ljus, om möjligt, för att höja vibrationen. 
3. Stäng ögonen och slappna av.
4. Anropa en av dina guider och förnim eller se hur den kommer mot dig. 
5. Nå ut och rör vid den och känn hur solid och jordad den är.
6. Visualisera dig själv när du rör dig längs en stig tillsammans med dem. 
7. Du är medveten om en stock över vägen. Du inser att det representerar ett olöst problem i ditt liv.
8. När du fortsätter att resa tillsammans med dina guider som vi alla har runt omkring oss men som inte alla känner av, vet du att dina guider har rensat något från ditt omedvetna sinne.
10. Du ber dina guider att överföra all negativitet som kan finnas i ditt hem eller runt omkring dig. 

Vill du ringa till mig för att få veta din framtid så är jag i regel inloggad på mornarna och kvällarna men ibland även under dagtid.

 Ring 0939-1147147 välj 7    

 All kärlek!   

 Rebecca
Comments Off on Ta bort hinder i ditt liv!